عزيزان مي توانند سئوالات خود - در هر زمينه - از مسئولين دانشگاه را مطرح كرده و پاسخ خود را پس از بررسي دريافت نمايند:
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید