1391/10/2 شنبه
مرکز مشاوره ی دانشگاه روز های یک شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8:30 الی 12 آماده ارائه خدمات مشاوره ای(تحصیلی، شغلی، ازدواج، روحی و روانی و...) به دانشجویان محترم می باشد.
عزیزان دانشجوی می بایست جهت هماهنگی به امور فرهنگی مراجعه و یا با شماره تلفن 38757350 تماس حاصل نمایند.
روزهای یکشنبه: جناب آقای پورغلامی
روزهای چهارشنبه: جناب آقای زارعی