1392/9/6 چهارشنبه قابل توجه دانشجوياني كه دروس عملي يا پروژه انتخاب نموده اند

دانشجوياني كه دروس عملي يا پروژه خود را در مهلت مقرر تحويل ندهد و يا استاد براي آن نمره درج ننمايد، درس مذكور غيبت محسوب شده و مي بايست مجددا اخذ و كذرانده شود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 
1391/9/19 یکشنبه

                                  فراشبند - بولوار سرداران - جنب بیمارستان امام هادی(ع) - کدپستی: 7478168435 - تلفن: 07138757340 - تلفکس: 07138757350