1394/2/9 چهارشنبه مسابقه روزخلیج فارس
1- تعدادجزایرایران درخلیج همیشه فارس؟
2- 10جزیره رانام ببرید.
به 3 نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا می گردد. مهلت ارسال 10اردیبهشت

لطفا جواب های خود را تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه به شماره پیامک 50002900712662 ارسال نمائید
به جواب هایی که بعد از تاریخ مورد نظر ارسال شود ترتیب اری داده نخواد شد.

روابط عمومی پیام نورفراشبند

و همچنین....:

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 
1391/9/19 یکشنبه

                                  فراشبند - بولوار سرداران - جنب بیمارستان امام هادی(ع) - کدپستی: 7478168435 - تلفن: 07138757340 - تلفکس: 07138757350