1394/4/13 شنبه راه اندازی پورتال اداره خدمات دانشجویی به اطلاع عموم دانشجویان و اساتید عزیز می رساند پورتال اداره خدمات دانشجویی به آدرس sfo.pnu.ac.ir راه اندازی شد

فعالیت های اداره خدمات دانشجویی
 
وام دانشجویی
 
الف ) وام شهریه
پرداخت :
* پیگیری دریافت ابلاغیه اعتبار از وزارت علوم تحقیقات و فناوری .
* ابلاغ اعتبار به مراکز استانی دانشگاه .
نظارت بر هزینه شدن اعتبار توسط مراکز و واحد آموزشی دانشگاه .
* پرداخت وام به دانشجویان برای هر نیمسال تحصیلی در مقاطع :
کارشناسی تاسقف مبلغ 000/000/3 ریال
( سنوات مجاز تا 8 نیمسال تحصیلی )
کارشناسی ارشد تاسقف مبلغ 000/500/11 ریال
( سنوات مجاز تا 4 نیمسال تحصیلی )
دکتری تا سقف مبلغ 000/000/25 ریال
( سنوات مجاز تا 8 نیمسال تحصیلی )
* برگزاری کارگاه های آموزشی ، تخصصی جهت ثبت اطلاعات دانشجویان متقاضی وام در سیستم اتوماسیون گلستان و صندوق رفاه دانشجویان و مطابقت لیست های وام در دو سیستم .
بازپرداخت :
* ایجاد هماهنگی بین صندوق رفاه دانشجویان و مراکز استانی دانشگاه جهت اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به نحوه ثبت پایان تحصیلات ، محاسبه بدهی ، صدور دفترچه اقساط و مفاصا حساب وام .
* بررسی و اعلام نظر درخصوص وضعیت بدهی پرونده برخی دانش آموختگان که از سوی حوزه معاونت آموزشی ( اداره دانش آموختگان ) ارجاع می گردد .
* بررسی و اعلام نظر درخصوص وضعیت بدهی آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که متقاضی گواهی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح برای خروج از کشور          می باشند .
* برگزاری کارگاه های آموزشی ، تخصصی صدور دفترچه اقساط و مفاصا حساب در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان و مطابقت با سیستم گلستان در سطح مدیران و مسئولان اموردانشجویی سراسر کشور .
 
 
ب ) وام زیارت ( حج عمره و عتبات عالیات )
* پرداخت وام زیارت به دانشجویانی که عازم سفر زیارتی حج عمره یا اماکن متبرکه    می باشند تا سقف مبلغ 000/000/4 ریال
 
ج ) ارزاق دانشجویی
* پیگیری ابلاغ بودجه ارزاق دانشجویی در قالب بودجه عمومی مراکز استانی دانشگاه .   ( از سال 1392 یارانه ارزاق درقالب بودجه عمومی به مراکز آموزشی ابلاغ می شود )
* نظارت بر عملکرد مراکز استانی مجری تهیه و طبخ غذای دانشجویی .
*ایجاد تعامل با مراکز و واحدهای مجری تهیه و طبخ غذای دانشجویی با سایر سازمان های دولتی درخصوص دریافت اجناس و ومواد غذایی .
*ایجاد وحدت رویه درخصوص انجام مراحل و تشریفات مربوط به تهیه و طبخ غذای دانشجویی و نحوه انجام آیین نامه های و بخشنامه سازمانی و درسطح وزارت علوم . (صندوق رفاه دانشجویان)
* نظارت بر کیفیت ارزاق دانشجویی بصورت مراجعات حضوری و دریافت گزارشات مستند .
* تعیین نرخ غذای دانشجویی بصورت یکسان در سطح کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه .
* تهیه گزارشات لازم جهت اطلاع از نحوه عملکرد مراکز و واحدهای مجری تهیه و طبخ غذای دانشجویی و میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت غذا .
 
د ) بیمه حوادث دانشجویی
* نظارت بر انجام تشریفات انعقاد قرارداد بیمه حوادث قبل از شروع سال تحصیلی فی مابین دانشگاه با نمایندگی بیمه .
* دریافت و تأیید آمار دانشجویان از معاونت فناوری و پژوهش و ارسال به معاونت اداری و مالی جهت پرداخت حق بیمه حوادث دانشجویی ( پس از اتمام مهلت ثبت نام نیمسال اول و دوم )
* ارسال بخشنامه و آیین نامه نحوه انجام مراحل قرارداد بیمه حوادث دانشجویی به مراکز استانی دانشگاه .
* ایجاد هماهنگی بین مراکز استانی و نمایندگی بیمه طرف قرارداد جهت دریافت غرامت و خسارت بیمه حوادث دانشجویی در کوتاهترین زمان ممکن .
* تهیه گزارش از میزان رضایتمندی دانشجویان و مراکز و واحدهای دانشگاه از نحوه عملکرد شرکت بیمه طرف قرارداد و پرداخت خسارت و غرامت به دانشجویان خسارت دیده و یا خانواده ایشان .
پرداخت غرامت ناشی از فوت مبلغ000/000/150 ریال
پرداخت غرامت ناشی از نقص عضو مبلغ 000/000/150 ریال
جبران هزینه های پزشکی مبلغ 000/000/30 ریال
 
هـ ) کمک وسایل آموزشی
* ارائه طرح و پیگیری تهیه رایانه مخصوص دانشجویان کم بینا و روشندل برای کلیه مراکز استانی ( تاکنون برای 14 مرکز استانی خریداری و نصب گردیده است )
لازم به ذکر است رایانه مورد نظر امکان بهره برداری از فضای مجازی و سایر موارد قابل استفاده از رایانه را برای افراد کم بینا و روشندل فراهم می نماید
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 
1391/9/19 یکشنبه

                                  فراشبند - بولوار سرداران - جنب بیمارستان امام هادی(ع) - کدپستی: 7478168435 - تلفن: 07138757340 - تلفکس: 07138757350