1394/4/13 شنبه خلاصه تقویم آموزشی ترم تابستان

تقویم آموزشی نیمسال تابستان94-93
درخواست مهمان شدن دانشجو
انتخاب واحد
13/04/94لغایت 24/04/94
ثبت نام وانتخاب واحدورودیهای جدید
13/04/94لغایت 24/04/94
حذف و اضافه
13/04/94لغایت 24/04/94
تعیین محل آزمون(مهمان اضطراری
 امکان پذیر نمی باشد
برگزاری امتحانات پایان ترم
31/05/94لغایت 10/06/94
* حداکثر واحد انتخابی برای کلیه دانشجویان 8 واحد می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 
1391/9/19 یکشنبه

                                  فراشبند - بولوار سرداران - جنب بیمارستان امام هادی(ع) - کدپستی: 7478168435 - تلفن: 07138757340 - تلفکس: 07138757350