1394/8/18 دوشنبه تاریخ انتخاب محل آزمون پایان ترم جهت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

1- تاریخ شروع دریافت و جمع آوری درخواست تعیین مرکز آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری) ، در کلیه مراکز /واحدها از 23/08/94 لغایت 10/09/94 می باشد.


2-زمان شروع تاریخ تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 08/09/94 لغایت 14/09/94 می باشد.

3-مرکز آزمون در قبال ماموریت دانشجویان شاغل اقدامی نخواهد کرد، لذا کلیه دانشجویان قبل از برگزاری آزمون با سازمان شاغل در آن هماهنگی لازم بعمل آورده و در صورت مامور بودن، ماموریت متقاضیان تا پایان امتحانات منظور گردد. لذا از ارسال نامه در این خصوص جداً خوداری شود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 
1391/9/19 یکشنبه

                                  فراشبند - بولوار سرداران - جنب بیمارستان امام هادی(ع) - کدپستی: 7478168435 - تلفن: 07138757340 - تلفکس: 07138757350