1391/9/30 پنجشنبه
نحوه دريافت اطلاعات آموزشي برروي گوشي تلفن همراه دانشجويان
1-ارسال پيام كوتاه به شماره 3000497110 با رعايت كدهاي درج شده در قسمت زير:
دانشجوي عزيز لطفا از همان شماره موبايلي كه درسامانه گلستان ثبت شده است اطلاعات مورد نياز خود را براساس كد مقابل آن به صورت يك پيام كوتاه به شماره 3000497110 ارسال نماييد تا پاسخ
آن برايتان ارسال گردد.

1
دريافت نمره آخرين نيمسال دانشجو
1#شماره دانشجويي
2
دريافت نمره كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو
1#شماره دانشجويي#شماره ترم
3
دريافت نمره يك درس بر اساس نيمسال مورد نظر دانشجو
1#شماره دانشجويي#شماره ترم#شماره درس
4
دريافت آخرين وضعيت مالي دانشجو (مبلغ بدهكاري و بستانكاري دانشجو)
2#شماره دانشجويي
5
دريافت صورت وضعيت كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو
2#شماره دانشجويي#شماره ترم
6
دريافت مبلغ پرداختي بر اساس نيمسال مورد نظر دانشجو
21#شماره دانشجويي#شماره ترم
7
دريافت برنامه امتحانات آخرين نيمسال دانشجو
3#شماره دانشجويي
8
دريافت برنامه امتحاني يك درس دانشجو در نيمسال مورد نظر وي
3#شماره دانشجويي#شماره ترم#شماره درس
9
دريافت آخرين اطلاعات مربوط به امتحانات
3#
10
دروس حذف و اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو
4#شماره دانشجويي#شماره ترم
11
دروس حذف شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو
41#شماره دانشجويي#شماره ترم
12
دروس اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو
42#شماره دانشجويي#شماره ترم
13
دروس حذف اضطراري شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو
43#شماره دانشجويي#شماره ترم
14
دريافت اطلاعيه هاي عمومي
5#
15
دريافت اطلاعيه ها و اخبار مربوط به رشته دانشجو
51#
2- استفاده از برنامه سفير (دانلود و نصب بر روي گوشي موبايل و ورود با شماره دانشجويي)
جهت دانلود برنامه اينجا كليك كنيد.
 
1391/10/2 شنبه