منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین اخبار
آرایش ترمی،منابع درسی(جدید)
ارتباط با ما
اطلاع رسانی
تماس با اساتید
دسترسی سریع
کلاس های الکترونیکی(جدید)
لینک
متون عمومي
متون عمومي
وام دانشجویی
ورود
تماس با اساتید
1399/10/24 چهارشنبه

 

نام مرکز/ واحد

شماره تلفن اساتید

(جهت دانلود بر روی شماره تلفن اساتید کلیک نمایید)

نام مرکز / واحد

شماره تلفن اساتید

(جهت دانلود بر روی شماره تلفن اساتید کلیک نمایید)

شیراز

شماره تلفن اساتید

زرقان

شماره تلفن اساتید

استهبان

شماره تلفن اساتید

کوار

شماره تلفن اساتید

آباده

شماره تلفن اساتید

سروستان

شماره تلفن اساتید

بوانات

شماره تلفن اساتید

فراشبند

شماره تلفن اساتید

خرامه

شماره تلفن اساتید

رستم

شماره تلفن اساتید

نورآباد

شماره تلفن اساتید

زاهدشهر

 

کازرون

شماره تلفن اساتید

اوز

شماره تلفن اساتید

فسا

شماره تلفن اساتید

پاسارگاد

شماره تلفن اساتید

جهرم

شماره تلفن اساتید

آباده طشک

شماره تلفن اساتید

داراب

شماره تلفن اساتید

نودان

شماره تلفن اساتید

فیروزآباد

شماره تلفن اساتید

گله دار

 

صفاشهر

شماره تلفن اساتید

بیرم

شماره تلفن اساتید

لامرد

شماره تلفن اساتید

قیروکارزین

شماره تلفن اساتید

نی ریز

شماره تلفن اساتید

ششده

شماره تلفن اساتید

اشکنان

شماره تلفن اساتید

لار

شماره تلفن اساتید

مرودشت

شماره تلفن اساتید

اقلید

شماره تلفن اساتید

خنج

شماره تلفن اساتید

زرین دشت

شماره تلفن اساتید

سپیدان

شماره تلفن اساتید

سرچهان

 

خاوران

شماره تلفن اساتید

بیضا

شماره تلفن اساتید

ارسنجان

شماره تلفن اساتید

1