اطلاع رسانی
1401/11/16 یکشنبه
قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان تا تاریخ 29 اسفند و قبل از آن
آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان تا تاریخ 29 اسفند و قبل از آن

.

آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر
قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان تا تاریخ 29 اسفند و قبل از آن
« کلیه فارغ التحصیلان تا تاریخ 29 اسفند و قبل از آن در دانشگاه پیام نور، در صورت داشتن شرایط رتبه برتری در هر یک از سه سطح مرکز/ استان/ کشور صرفا تا پایان سال 1401 فرصت دارید تا با درخواست کتبی خویش نسبت به بررسی و در صورت صلاحیت نسبت به دریافت گواهی رتبه برتری خود اقدام نمایید، در غیر اینصورت از این پس امکان صدور گواهی رتبه برتر به این دسته از دانش آموختگان وجود نخواهد داشت.
همچنین سایر دانشجویان و دانش آموختگان توجه نمایند از این پس حداکثر تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی امکان ارائه درخواست جهت بررسی و صدور گواهی رتبه برتری وجود خواهد داشت و پس از آن این امکان میسر نیست.»
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 
1399/10/17 چهارشنبه